Autor stránek

Autor stránek

Správcem webu je Jožka

Ve všem dělej druhým to, co chceš, aby oni dělali tobě.

Jsme mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti, pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.

Hlavní okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizováním výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, kulturních akcí jako jsou koncerty, divadla nebo loutková představení, sportovních akcí a zájmových kroužků.
Znak Royal Rangers
Znak Royal Rangers
Royal Rangers v České republice pracuje jako Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 16. dubna 1996 pod číslem II/s-OS/1-29 754/96-R. Royal Rangers v ČR je členem České rady dětí a mládeže.

Jsme držitelé titulu “Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží v letech 2011-2015“. Titul je formou státní garance kvality činnosti uznané organizace a udělení titulu je morálním oceněním činnosti nestátních neziskových organizací. Royal Rangers v ČR obdržel toto ocenění již jednou, a to pro období let 2007-2010.

Royal Rangers v ČR je členem Royal Rangers in Europe (RRE), které sdružuje národní organizace RR v rámci evropského kontinentu. Současným velitelem RRE je Jukka Piirainen z Finska. Royal Rangers v ČR je také součástí Royal Rangers International (RRI), jenž sdružuje organizace RR z regionů Evropa, Afrika, Eurasie, Latinská Amerika & Karibik ve spolupráci s RR USA. Současným velitelem RRI je Douglas Marsh ze Spojených států amerických.
Promo video Royal Rangers (v angličtině):
Celostátní statistika RR v ČR za rok 2010
Celkem 1 035 registrovaných členů, z toho 246 dospělých vedoucích.
Celkem 37 táborů pro 1 202 účastníků.
Celkem 151 víkendovek pro 1 828 účastníků a 134 akcí pro 2 400 účastníků.
Celkem 1 599 schůzek (více než 4 schůzky denně)
Celkové výdaje všech oddílů (Předních hlídek) činily 8 937 760,- Kč.

S pomocí 246 dobrovolníků, kteří obětavě pracují ve sdružení jako vedoucí, se nám podařilo v roce 2010 zorganizovat kromě pravidelé činnosti desítky víkendovek a táborů, na kterých se účastníci učili intenzivní a prožitkovou formou základním a pozitivním návykům, nezbytným pro plnohodnotný život a rozvoj osobnosti.

(Zdroj: Národní rada RR v ČR)

*
Celostátní statistika RR v ČR za rok 2009
Celkem 34 táborů pro 1 221 účastníků.
Celkem 161 víkendovek pro 1 974 účastníků a 129 jednodenních akcí pro 1 614 účastníků.
Celkem 1 456 schůzek (téměř 4 schůzky denně)
Celkové výdaje všech oddílů (Předních hlídek) činily 7 747 302,-Kč.

Za těmito čísly se ale především skrývají hodiny dobrovolnické práce našich vedoucích. Patři jím určitě díky za jejich obětavou a nezištnou práci, kdy na úkor svých rodin a osobního volna s obrovským nasazením pracují s dětmi. Děkujeme.

(Zdroj: Národní rada RR v ČR)
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Mé oblíbené táborové téma je:

biblické (16 | 36%)
fantasy (4 | 9%)
historické (17 | 39%)
sci-fi (3 | 7%)
vojenské (4 | 9%)

Můj nejoblíbenější překlad Bible je

kralický (Kb) (30 | 22%)
ekumenický (ČEP) (33 | 25%)
Bible 21. století (B21) (47 | 35%)
studijní (KMS) (11 | 8%)
jeruzalémský (14 | 10%)
Poslední aktualizace: 2013-06-09
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one