Autor stránek

Autor stránek

Správcem webu je Jožka

Ve všem dělej druhým to, co chceš, aby oni dělali tobě.

9. 4. 2011 Jarní konference velitelů RR

Pax vobiscum,

na židovský Den sedmý, to jest 9. Aprilis léta Páně dvoutisícího jedenáctého, sjely se ze všech koutů země naší do bran pevnosti brněnské družiny Jezdců královských (Royal Rangers). Šest a půl tuctu rytířů udatných rokovalo o věcech budoucích:

a) Klání kruhové (Ringoturnaj) provedeno bude v hvozdu česko-moravském u vsi Meziříčko. Barvy jeho vladyka Ježek Švirák Zlínský panstvu představil a pak o skutcích chystaných obšírně mluvil. Jak známo, znak tento, jenž s hrdostí synům naší vlasti náležící nositi budeme, jest chrabrého rytíře Štěpána z Veselí dílo. Pandánem klání pak jiný turnaj ve vsi Hostěnicích na panství vildenberském bude, jak vladyka Přemek I. Kavalec pravil.

b) Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, toť motto vojevůdce Suvorova a Národních táborů výcvikových. Panstvo radilo se, kdy, kdo a kde „krev, pot a slzy“ při cvikách Jezdců královských roniti bude.:o)

c) Tábor lidu evropského (Eurocamp) v krajině francké konati se bude. Jak vladyka Peca Vsetínský pravil, znak a barva družiny naší již vybrány byly, tudíž do zbrojí černých navlékneme těla svá a vlast naši drahou na hrudích hrdě nésti budeme.

I o skutcích dalších řeč v hradbách brněnských byla, však nemožno vše pergamenu svěřiti a lidu obecnému vyhlásiti dříve, než-li se naplní určený čas.:o) A jelikož v zemi naší již padesáte dva praporců našich vlaje, představeny byly čtyři nejstarší vladyky svými.

Udatní Jezdci královští však nejen k mluvě užívali hrdel svých. Moky dobré tekly proudem, zvláště pak ten černý, jenž po saracénsku „káva“ se zove. K jídlu rannímu buchty od panen brněnských pojídány byly, k polednímu pak skorem dva tucty kuřátek pečených a chlebů voňavých tucet rytíři chrabře spořádali.:o) A pak již zpět do hradů svých o závod pospíchali.

Chváleno buď jméno Hospodina i Syna Jeho Jezukrista. Amen.
Konfa2011.jpg
15.04.2011 11:15:32
Jožka
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Mé oblíbené táborové téma je:

biblické (16 | 36%)
fantasy (4 | 9%)
historické (17 | 39%)
sci-fi (3 | 7%)
vojenské (4 | 9%)

Můj nejoblíbenější překlad Bible je

kralický (Kb) (30 | 22%)
ekumenický (ČEP) (33 | 25%)
Bible 21. století (B21) (47 | 35%)
studijní (KMS) (11 | 8%)
jeruzalémský (14 | 10%)
Poslední aktualizace: 2013-06-09
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one