Autor stránek

Autor stránek

Správcem webu je Jožka

Ve všem dělej druhým to, co chceš, aby oni dělali tobě.

Bible je ústředním spisem křesťanství. Tvoří ji soubor několika desítek starověkých knih. Jinými označeními pro Bibli jsou Písmo svaté, Boží slovo či Kniha knih. Bible se skládá ze dvou velkých celků, tzv. Starého a Nového zákona. Starý zákon byl kompletně převzat z judaismu, kde je nazýván hebrejsky Tanach. Jeho knihy jsou rozděleny do tří celků zvaných Zákon (knihy Mojžíšovy), Proroci a Spisy. Většina textu byla napsána v židovském jazyce hebrejštině, ojediněle také v příbuzné aramejštině. Nový zákon, jenž pojednává o Ježíši Kristu a jeho učednících, Židé nesdílejí. Tato část Bible byla původně napsána v řečtině a lze ji rozčlenit na Evangelia, Skutky apoštolů, Listy a Zjevení (Apokalypsu).

Bible však není jen soubor svatých knih dvou velkých světových náboženství. Jedná se jednak o literární a historickou památku mimořádné hodnoty, jednak o text s neobyčejně hlubokým celospolečenským dopadem (vždyť první knihou vytištěnou tiskařským strojem Johanna Guttenberga byla právě Bible). Například Desatero přikázání uvedené ve 2. a 5. knize Mojžíšově Starého zákona je dodnes všeobecně považováno za seznam vymezující základní mezilidské vztahy a náleží mezi historické a ideové kořeny současné legislativy a práva. I to je tedy jedním z důvodů, proč Bibli tak rádi čteme i studujeme a získané poznatky se následně snažíme uplatňovat ve svých životech.

Český zájemce o čtení či studium Bible má dnes na výběr z několika snadno dostupných možností:
Bible kralická (Bk)
Nejvýznamnější český překlad Bible, dílo církve Jednota bratrská z 2. poloviny 16. století. Bible kralická (pojmenovaná podle místa vzniku v Kralicích nad Oslavou nedaleko Brna) ovlivnila všechny následující překlady. V dnešní době je však její krásná, ale archaická čeština mnohým čtenářům již hůře srozumitelná. Proto ji lze doporučit spíše pokročilejším.

Český ekumenický překlad (ČEP)
V současnosti asi nejrozšířenější český překlad. Vznikl ve 2. polovině 20. století úsilím odborníků z několika křesťanských církví a jeho opakované vydání za komunistického režimu (v letech 1979, 1984 a 1985) lze označit za zázrak. ČEP je uznáván napříč křesťanskými církvemi jako zdařilý kompromis. Jeho čeština je i dnes dobře srozumitelná. Zajímavým počinem je potom užití ČEP pro české vydání Full Life Study Bible, známé pod názvem Studijní Bible s výkladovými poznámkami.

Bible21 (B21)
Nový protestantský překlad, dokončený v roce 2009. Práce byly zahájeny v roce 1994 ještě pod názvem Nová bible kralická (NBK). Čeština B21 je moderní, jedná se o čtivý text, který lze dobře doporučit začátečníkům. K hlubšímu studiu je však vhodné využít i jiné překlady.

Český studijní překlad (ČSP)
Další nový překlad z protestantského prostředí dokončený v roce 2009. Za jeho vznikem stojí Křesťanská misijní společnost (KMS). Dílo odborníků z několika evangelikálních církví klade důraz na přesnost a komplexnost překladu stejně jako na bohatý poznámkový aparát. Proto je tento překlad vhodný k hlubšímu studiu.

Jeruzalémská bible (JB)
Nový římskokatolický překlad dokončený rovněž v roce 2009. Na rozdíl od předešlých překladů zhotovených z původních jazyků je JB přeložena z francouzské Bible de Jérusalem, vrcholného díla katolické biblistiky 20. století. Při překladu do češtiny však bylo přihlíženo i k původním jazykům. BJ lze doporučit jak začátečníkům majícím blízko k římskokatolickému ritu, tak pokročilejším (bez ohledu na vyznání) jakožto cenný studijní materiál.


Připravované překlady
Z dosud probíhajících překladatelských projektů Bible je nutno upozornit jednak na Bibli kralickou revidovanou (BKR), vznikající pod vedením Pavla Hoffmana, jednak na Český katolický překlad, zahrnující revizi a dokončení překladu Václava Bognera.

Bible online

Jeruzalémská bible zatím není k dospozici online.
Aplikace Bible Online je novým českým otevřeným projektem postaveným na moderních webových technologiích. Nabízí nejen více biblických překladů současně, ale i řadu dalších funkcí známých biblických programů bez nutnosti instalace do PC (ale zato s nutností připojení k internetu).

Biblické studijní programy ke stažení

Autorem věhlasného biblického programu Davar je Čech Josef Planeta z Lelekovic u Brna. Tento program je zdarma, podporuje češtinu a je pro něj k dispozici i celá řada českých modulů.
Autorem proslulého programu Theophilos je Slovák Ivan Jurík, současným majitelem je americká společnost Theophilos Bible Software LCC. Také tento program je plně lokalizovaný do češtiny a je pro něj k dispozici celá škála modulů.

Bible do mobilu

Pro mobilní telefony podporující aplikace Java.

Další odkazy

Pozn.: V sekci "Ke stažení" se na výše uvedené adrese nachází modul pro program Theophilos obsahující Starý zákon a Deuterokanonické knihy Jeruzalémské bible.
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Mé oblíbené táborové téma je:

biblické (16 | 36%)
fantasy (4 | 9%)
historické (17 | 39%)
sci-fi (3 | 7%)
vojenské (4 | 9%)

Můj nejoblíbenější překlad Bible je

kralický (Kb) (30 | 22%)
ekumenický (ČEP) (33 | 25%)
Bible 21. století (B21) (47 | 35%)
studijní (KMS) (11 | 8%)
jeruzalémský (14 | 10%)
Poslední aktualizace: 2013-06-09
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one